seo

לאחר שבנינו את האתר האתר לא מקודם מעצמו וצריך לעשות פעולות SEO לשם כך

קידום האתר מורכב מכמה שלבים

שלב מקדים לקידום האתר הוא "מחקר מילות המפתח"

כלי איכותי זה בודק מה הם מילות המפתח עם נפח החיפושים הגבוה ביותר ולאחר שסיכמנו מה הם הביטויים ומילות המפתח שבהם נתמקד אנו מקדמים את האתר ב 3 דרכים:

התמקדנו בנושאים העיקריים של קידום אורגני SEO בכל נושא יש הרבה פרטים וישנם עוד נושאים שנוגעים לקידום האתר

הוכח במחקרים שפניות שהגיעו על ידי חיפוש בתוצאות האורגניות בגוגל הן יותר איכותיות וזאת משתי סיבות :